Get Adobe Flash player
Start Produkty Ubytki kości/guzy

Modularny system do długotrwałego stabilizowania segmentowych defektów kostnych i resekcji w obrębie kości ramiennej, udowej i piszczelowej (trzonów kości długich).

osteobridge-diaphyse

Budowa systemu:

OsteoBridge™ Diaphyse jest modularnym bezcementowym systemem wykonanym z TiAl6V4 ELI. Służy do uzupełnienia i stabilizacji defektów trzonu kości długich po resekcjach kostnych w obrębie kości ramiennej, udowej i piszczelowej. Do defektów tych dochodzi w następstwie urazów, infekcji, guzów kości lub uprzednich nieudanych zabiegów osteosyntezy. OsteoBridge™ Diaphyse charakteryzuje się bezpieczną i prostą techniką operacyjną. Dystalne i proksymalne gwoździe śródszpikowe są dostępne w różnych średnicach i długościach umożliwiając optymalne zakotwiczenie Press-Fit.

Spacer’y różnej długości umożliwiają mostkowanie większych defektów kostnych. Za pomocą łączników można spacer’y zespalać.

osteobridge_diaphysis 

Studium przypadku:

trennlinie

 

Wskazania:

  • Złamania patologiczne
  • Resekcje kości z powodu przerzutów lub infekcji
  • Złamania wieloodłamowe

trennlinie

 

Cechy:

  • Wielostronne zastosowanie poprzez modularną budowę systemu
  • Tuleje redukcyjne umożliwiają użycie gwoździ o różnej średnicy
  • Możliwa natychmiastowa mobilność pacjenta przy braku bólu
  • Spacer służy jako nośnik substancji zastępujących tkankę kostną, umożliwia czynną stymulacje odbudowy kości, a także depozyt antybiotyków lub chemioterapeutyków
  • Możliwe implantacje bezcementowe i cementowane

trennlinie

Materiał:

  • TiAl6V4

trennlinie

Pakiet serwisowy:

W ramach serwisu oferujemy, w oparciu o zdjęcia rentgenowskie, indywidualny wybór, zależny od wskazań, niezbędnych implantów. Przygotowujemy wymagane instrumentarium i szkolimy personel jak się z nim obchodzić. Na życzenie nasi specjaliści towarzyszą zespołowi operującemu podczas zabiegu i pomagają podczas montażu i obsługi instrumentarium.
trennlinie

W celu uzyskania dalszych informacji lub indywidualnych ofert prosimy o KONTAKT z nami – służymy poradą!